CiNE contează pe Tine- Seminarul naţional de instruire a secretarilor

rOpqiLK

A doua activitate a proiectului „CiNE contează pe Tine”, implementat de Asociația Elevilor Mehedințeni şi
co-finanţat prin Programul Tineret în Acțiune, acțiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor cu responsabili ai politicilor de tineret, are loc în perioada 20 – 23 februarie 2014, în staţiunea Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin.

 

Delegația CJE Sibiu, formată din Dariana NISTOR – președinte CJE Sibiu și Alexandra TURCU – secretar CJE Sibiu, este prezentă la Seminarul Național al Secretarilor, activitate din cadrul proiectului CiNE contează pe Tine, organizat de Asociația Elevilor Mehedințeni.

Pe parcursul Seminarului naţional de instruire a secretarilor, participanţii vor lua parte la diverse sesiuni de formare, coordonate de reprezentanți ai structurii suport a Consiliului Naţional al Elevilor, profesori formatori,  și de un secretar expert, ce are contact direct cu documentele ce privesc elevii. Temele abordate în cadrul atelierelor vor fi :deprinderea abilităţilor de identificare a principalelor categorii de elevi cu dificultăţi de adaptare generate de natura socială şi/sau etnică, printr-un studiu realizat la nivelul fiecarui judeţ din ţară, centralizarea datelor şi realizarea unei mese rotunde / cafenea publică cu elevii din mediul rural, cu cei care provin din familii dezorganizate sau cu cei cu deviaţii comportamentale, cu cei cu venituri mici pe membru de familie, cu acei consumatori de alcool/droguri/substanţe de natură halucinogenă, ce  periclitează integritatea fizică şi psihică.

Secretarii ce participă la acest Seminar vor disemina informațiile primite ,în decursul a 60 de zile, alături de membrii Consiliilor Judeţene ale Elevilor din care provin, iar împreună vor identifica tipologiile de elevi de la nivelul fiecărei şcoli, apoi le vor clasifica şi vor realiza un centralizator cu date relevante la nivel judeţean. Această parte a activității se va realiza prin vizite periodice ale echipelor de lucru, stabilite la nivelul fiecărui judeţ, în şcolile din zonă, iar în urma meselor rotunde se vor selecta din fiecare şcoală un număr de 10-15 elevi, ce vor face parte din grupul ţintă al proiectului.

Pe lângă secretarii Consiliilor Judeţene ale Elevilor, au fost invitaţi şi Romeo MOŞOIU, Consilier al Ministrului Educaţiei Naţionale, Marian ȘUȚĂ, Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, Cristinel Virgilius DEGERATU, Inspector Educaţie permanentă şi Mentorat al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi.

Următoarea etapă a proiectului “CiNE contează pe Tine” va avea loc în staţiunea Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin , în perioada 24-27 aprilie 2014, însă, de această dată, se va desfăşura sub forma
Seminarului Naţional al Preşedinţilor, la care vor participa membrii cu drept de vot ai Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor, respectiv Președinții aleşi în anul şcolar 2013-2014 în cadrul Consiliilor Judeţene ale Elevilor .

Așadar, Consiliul Naţional al Elevilor, structura reprezentantivă a elevilor din România, urmăreşte  identificarea grupurilor vulnerabile de elevi care nu au acces la mediul nonformal și implicarea acestora în activitați care să corespundă nevoilor de dezvoltare personală.

Acest post are 0 comentarii

Răspunde